Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs og seminarer

Eksterne arrangement


Fortsatt mye ugjort

Fortsatt mye ugjort

Seks år etter at de fire største skokjedene i Sverige ble gransket for sitt arbeid med etisk handel, står fortsatt mye ugjort, viser ny rapport. Les mer »


Med Bangladesh som felles mål

Med Bangladesh som felles mål

I juni dro Per N. Bondevik, danske (DIEH) og britiske kollegaer (ETI) til Bangladesh. Sammen skulle de stake ut den videre kursen for å styrke arbeiderenes stemme basert på diskusjoner med og fra arbeidere, industrien og myndighetene i landet. Les mer »Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »


Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »