Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs og seminarer

Eksterne arrangement
Nye ansikter i IEH

Nye ansikter i IEH

Noen kommer og noen går. I Initiativ for etisk handel (IEH) kan vi nå ønske to nye medarbeidere velkommen og samtidig takke en medarbeider av. Her er siste nytt om ansatte i IEH. Les mer »


Relasjonsbyggeren

Relasjonsbyggeren

Som fabrikkeier i en av verdens mest omtalte enkeltbransjer er han opptatt av kvalitet og tillit. Men krav fra kunder henger ikke alltid sammen med hva de tilbyr: – De forventer høyeste standard, men tilbyr laveste pris. Les mer »

Flere nyheter

Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »


Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »