Initiativ for etisk handel

Posisjon §5

Posisjon §5

IEH har vært sentrale i utviklingen av metoder og praksis i samarbeid med medlemmer. Våre erfaringer er svært relevante når ny §5 i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) trer i kraft i januar 2017.

Les mer »

IEH kurs

Eksterne arrangementDel 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Del 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Moderne slaver er utbredt på jorder og i prosessering av råvarer. Tekstilindustrien, inkludert bomullsinnhøsting og spinnerier er absolutt ikke et unntak. Det har vært mye fokus på første produksjonsledd og avdekking av dårlige arbeidsforhold på teks... Les mer »Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel

Gå til


Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »