Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs

Eksterne arrangement


Krav som ingen kan innfri

Krav som ingen kan innfri

Det ligge gode intensjoner bak når offentlige oppdragsgivere stiller krav til sine leverandører om etterlevelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Verre er det når oppdragsgiver krever garantier. Les mer »Veikart for grønn handel 2050

Veikart for grønn handel 2050

Veikartet er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for grønn konkurransekraft mot 2050. 6 av 8 som står bak veikartet er IEH medlemmer, med Virke og LO i forsetet. Les mer »Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »