Etisk handel Norge

Om oss

Om oss

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

Interne arrangement

Eksterne arrangementKlimamerking av matvarer (NRK)

Klimamerking av matvarer (NRK)

Karbonavtrykk og bærekraft kan bli en del av informasjonen du leser på emballasjen i butikken, sammen med ingredienser og næringsinnhold. Etisk handel Norge er positive til merking av mat med karbonutslipp, både fordi det intensiverer bedriftenes arb... Les mer »Vi vil bevege Norge!

Vi vil bevege Norge!

Av landets 3 000 offentlige virksomheter er det ytterst få som samarbeider om kontraktsoppfølging av etiske krav. Dette skal Etisk handel Norge endre med sitt revolusjonerende prosjekt som vil gi smart, effektiv og bærekraftig kontraktsoppfølging av ... Les mer »


Flere nyheter »

Bli medlem »

Medlemmer får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel

Gå til

Medlemsoversikt »

Her finner du oversikt over Etisk handel Norge sine medlemmer i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner

Gå til


Kom i gang »

Etisk handel Norge sin modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Status etisk handel - bærekraftig ledelse

Rapporten «Status etisk handel 2018 – å lede eller ikke leve» inneholder utdrag fra medlemmene til Etisk handel Norge sin årlige statusrapportering, ferske undersøkelser og temaartikler, samt intervjuer der fokus er bærekraftig lederskap. Rapporten er på 28 sider, og kan lastes ned via lenken under.

Les mer »

Veileder for offentlige virksomheter

"Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser" beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering  og oppfyllelse av §5.  Flere ressurser og verktøy er  tilgjengelig, en del også for ikke-medlemmer

Les mer »

Veileder

OECD har utarbeidet en god og konkret veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger (due diligence) for et ansvarlig næringsliv. Veilederen som ble vedtatt 31.mai 2018 av OECD er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettighter (UNGP - UN Guiding Principles), enstemmig vedtatt i FN i 2011. 

Gå til »