Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs og seminarer

Eksterne arrangement


Påskegodt uten bismak

Påskegodt uten bismak

I Norge er påskemarsipan og påskeegg fylt med godteri og sjokolade viktig påsketradisjoner. Velger du påskemarsipan og sjokolade med sertifisert kakao bidrar du til å ivareta grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Les mer »


Entydig budskap

Entydig budskap

Budskapet fra fagbevegelsen, arbeidsgivere, bedrifter, sivilsamfunn og IEH kunne ikke vært tydeligere under Næringskomiteens høring om etikk i offentlige anskaffelser på Stortinget i går. Les mer »Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »


Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »