Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs og seminarer

Eksterne arrangement


Snart i mål

Snart i mål

IKEA når denne høsten målet om at 100 prosent av all bomull i sitt sortiment skal komme fra mer bærekraftige plantasjer. Det hadde de ikke klart alene. Les mer »Ønsker å ta etisk ansvar i byggebransjen

Ønsker å ta etisk ansvar i byggebransjen

Kruse Smith har blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Som en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere, viser dette at byggenæringen nå ønsker å få mer kontroll over produksjonene av de varer som brukes og kvalitetssikre arbeid... Les mer »


Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »


Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »