Initiativ for etisk handel

Ny veileder fra OEDC for tekstil- og skobransjen

Ny veileder fra OEDC for tekstil- og skobransjen

250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. IEH har deltatt aktivt i prosessen.

Les mer »

Norske bedrifter har moderne slaver – Elektronikk

Norske bedrifter har moderne slaver – Elektronikk

Elektronikkbransjen er en risikosektor når det kommer til brudd på arbeidstakerrettigheter. I forrige uke ga IEH råd direkte til hele bransjen om hvordan de bør jobbe i tiden framover. Dette er den fjerde av fem artikler i IEHs serie om tvangsarbeid.

Les mer »

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International lanserte I forrige uke Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

Les mer »