Initiativ for etisk handel

Med Bangladesh som felles mål

Med Bangladesh som felles mål

I juni dro Per N. Bondevik, danske (DIEH) og britiske kollegaer (ETI) til Bangladesh. Sammen skulle de stake ut den videre kursen for å styrke arbeiderenes stemme basert på diskusjoner med og fra arbeidere, industrien og myndighetene i landet.

Les mer »