Initiativ for etisk handel

Relasjonsbyggeren

Relasjonsbyggeren

Som fabrikkeier i en av verdens mest omtalte enkeltbransjer er han opptatt av kvalitet og tillit. Men krav fra kunder henger ikke alltid sammen med hva de tilbyr: – De forventer høyeste standard, men tilbyr laveste pris.

Les mer »Risikable prosesser

Risikable prosesser

Saueklipping og garving av skinn er begge prosesser med høy risiko som krever god kartlegging og andre tiltak for å forhindre skader på dyr, mennesker og miljø.

Les mer »