Initiativ for etisk handel
Krav til etisk handel i offentlig innkjøp i Sverige

Krav til etisk handel i offentlig innkjøp i Sverige

I juni i år vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger offentlige oppdragsgivere å stille krav til etisk handel i risikoanskaffelser – og å følge opp kravene. På samme tid – i juni - la den svenske regjeringen fr...

Les mer »