Initiativ for etisk handel

Krav som ingen kan innfri

Krav som ingen kan innfri

Det ligge gode intensjoner bak når offentlige oppdragsgivere stiller krav til sine leverandører om etterlevelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Verre er det når oppdragsgiver krever garantier.

Les mer »


Veikart for grønn handel 2050

Veikart for grønn handel 2050

Veikartet er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for grønn konkurransekraft mot 2050. 6 av 8 som står bak veikartet er IEH medlemmer, med Virke og LO i forsetet.

Les mer »