Initiativ for etisk handel

Fortsatt mye ugjort

Fortsatt mye ugjort

Seks år etter at de fire største skokjedene i Sverige ble gransket for sitt arbeid med etisk handel, står fortsatt mye ugjort, viser ny rapport.

Les mer »

Med Bangladesh som felles mål

Med Bangladesh som felles mål

I juni dro Per N. Bondevik, danske (DIEH) og britiske kollegaer (ETI) til Bangladesh. Sammen skulle de stake ut den videre kursen for å styrke arbeiderenes stemme basert på diskusjoner med og fra arbeidere, industrien og myndighetene i landet.

Les mer »