Initiativ for etisk handel

Tørk tårene og brett opp ermene

Tørk tårene og brett opp ermene

Takk til Aftenposten som retter søkelyset mot tekstilindustrien gjennom dokumentarserien Sweatshop II. La oss håpe at levelønn og fagforeningsfrihet ikke drukner i stengte porter og en flom av følelser, kommenterer Per Nitter Bondevik.

Les mer »Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Årsmøte i Initiativ for etisk handel ble avholdt 26. april. To punkter i vedtektene ble endret, tre styremedlemmer ble takket av og fire nye ønsket velkommen. Også de ansatte i IEH har nå fått sin representant i styret.

Les mer »