Initiativ for etisk handel

IEH-medlem nordisk pionér

Allsidige Nord er først ute med svanemerkede handlenett i Norden. Etterspørselen er langt større enn forventet.

- Etterspørselen er stor, mye større enn forventet, forteller daglig leder Hege Svendsen i Allsidige Nord AS til Initiativ for etisk handel (IEH).

Hennes lille bedrift har allerede måttet ty til nyansettelser for å stille innkjøperes interesse for miljøvennlige handlenett – godt hjulpet av politiske utspill om at plastposer bør bli forbudt i dagligvarehandel.

 Reiste til Kina for å få kontroll
Som IEH er Allsidige Nord til stede på årets Gave- og interiørmessen, som i år har etisk handel som tema. Bedriften opererer med slagordet «Ingen ting er så bra at det ikke kan forbedres».  

-  Å få svanemerket innebar at vi måtte ha full kontroll med hvert ledd i produksjonsprosessen. Derfor har vi vært i Kina, der produksjonen skjer, forteller Svendsen.

I Kina har Allsidige Nord vært på besøk hos sin nye leverandør. Der fikk Svendsen se de ansattes boforhold og toaletter, samt et innblikk i deres arbeidsforhold. HMS på arbeidsplassen var et selvsagt tema i møte med leverandører og underleverandører.

- Den nye fabrikken ser ut til å ha en bedre standard og tilfredsstiller alle Svanemerkets krav uten å være vesentlig dyrere enn andre fabrikker vi har brukt, understreker Svendsen overfor IEH.

For å sikre god kommunikasjon med leverandørene, har Svendsen valgt å bruke en lokal agent. Det gir bedre tilgang til både språklig og kulturell forståelse, samt bedre kontinuitet i oppfølging av leverandørene, mener hun.

Sosialt aspekt ved svanemerket
Å få svanemerket handlenettene innebærer ikke bare miljømessige forpliktelser. Merket stiller også visse krav til etisk produksjon.

Den delen av merkevareordningen følger Allsidige Nord ekstra godt opp ved å være medlem hos IEH.

Hvordan etisk handel?

Medlemsfordeler

Medlemsforpliktelser