Initiativ for etisk handel

-Fairtrade gjorde forskjellen

Erling Ølstad, selveste Mester Grønn, har fulgt utviklingen innenfor blomsterindustrien i Afrika siden 1999. - Først da Fairtrade-ordningen ble introdusert så vi forbedringer, sier han i en kommentar til Brennpunkt-dokumentaren om Fairtrade på NRK.

Fairtrade Max Havelaar blir i dokumentaren "Den bitre smak av te" utsatt for kritikk. Kritikken går hovedsakelig ut på avstand mellom hva forbrukerne oppfatter at Fairtrade Max Havelaar-merket innebærer, og hva som er virkeligheten.

Mester Grønn selger Fairtrade-merkede produkter, og er også medlem hos Initiativ for etisk handel (IEH).

Med sitt rosesalg står Mester Grønn for cirka en tredel av alt Fairtrade-salg i Norge.

 - Det gir oss et ansvar, og vi er selvsagt opptatt av at pengene i Fairtrade-systemet faktisk kommer frem, og at de medfører en forbedring for arbeiderne og i lokalsamfunnet, understreker Ølstad.

Kvalitet i alle ledd står i fokus på plantasjene Mester Grønn kjøper Fairtrade-roser fra i Kenya, Tanzania og Etiopia.

I november besøkte derfor Ølstad, sammen med to representanter fra ledelsen i Mester Grønn, ti Fairtrade-sertifiserte rosefarmer i Tanzania, Kenya og Etiopia. På disse farmene hadde Fairtrade-sertifiseringen betydd en dramatisk endring: Alle arbeidere hadde nå faste arbeidskontrakter, i motsetning til tidligere hvor de bare hadde arbeid fra dag til dag; de hadde fri en dag i uken med lønn, de hadde betalt fødselspermisjon, ved konflikter ble de ikke lengre bare sagt opp, men problemene ble håndtert gjennom dialog; ved yrkesskader ble de ikke lengre sagt opp, men forsøkt omplassert til annet passende arbeide.

- Det er sikkert farmer i Fairtrade systemet som har klare utfordringer og som kanskje ikke burde vært sertifisert, men vi er veldig glade for å kunne si at ved de farmene vi besøkte, utgjør Fairtrade en klar forskjell, fremhever Ølstad.

Mester Grønn opplevde at arbeiderkomiteene som skal håndtere Fairtrade-pengene, var valgt gjennom demokratiske prosesser. Men demokrati må også læres.

-Valg kan være vanskelig, særlig ved farmer som er nye i Fairtrade-systemet. Da er det viktig at Fairtrade følger opp og bidrar til at prosessene kommer på plass, mener Ølstad. Han konkluderer entydig: Når det gjelder roseproduksjon i Afrika, er Fairtrade en suksesshistorie, lang fra den historien som ble fortalt i Brennpunkts reportasje.

Les mer om Mester Grønns Fairtrade-reise på konsernets nettsider.

Tekst og foto: Mester Grønn