Initiativ for etisk handel

Handel med Burma og Vest-Sahara

Hvorfor skal norske selskaper bry seg om hvem de handler med?

John Fredriksen-selskapet Seadrill borer for militærregimet i Burma.

Seadrill innrømmer overfor NRK at "de ikke har rutiner for å søke råd før de inngår kontrakter".

- Det er et grovt brudd på internasjonale spilleregler å støtte militærdiktaturet i Burma på denne måten, og oppsiktsvekkende at Seadrill så åpenlyst bryter med internasjonale normer og UDs anbefalinger, mener Initiativ for etisk handel (IEH).

Ifølge Norwatch er Seadrill det femte norske riggselskapet som borer for militærregimet siden norske myndigheter begynte å fraråde handel med landet i 1997. Den norske Burmakomiteen mener selskapene aldri burde påtatt seg disse oppdragene.

Burma er ett av to land norske myndigheter fraråder handel med. Det andre er Vest-Sahara.

Nyheten om Seadrill kommer under en uke etter at Paul-Christian Rieber valgte å gå av som NHO-president etter mediestorm rundt GC Rieber Oils kjøp av fiskeolje fra Vest-Sahara.

Når er "boikott" riktig?

Initiativ for etisk handel (IEH) følger samme linje som norske myndigheter. Vi anbefaler i utgangspunktet handel med utviklingsland og fremvoksende økonomier. Vårt ståsted er at at handel fører til utvikling, forutsatt at produksjonen ivaretar anstendige arbeidsvilkår og forsvarlig miljøhåndtering. IEHs prinsipperklæring slår også fast at vi kun oppfordrer til boikott av enkeltland, ved bred internasjonal enighet om dette. Per i dag er Burma og Vest-Sahara slike land.

Hva sier norske myndigheter?

Regjeringens linje er å følge FN, og mener at eventuelle sanksjoner bør være bredt forankret og helst vedtatt i FNs Sikkerhetsråd. I Stortingsmeldingen "Næringslivets rolle i en global økonomi" fra 2009, slår regjeringen fast at regjeringen ikke ønsker å politisere norske bedrifters internasjonale engasjement, eller å utvikle regler for hvordan norske selskaper skal avstå fra å handle med eller investere i problematiske land eller områder. Burma og Vest-Sahara er i dag unntatt fra denne regelen.

IEH er et ressurssenter og en pådriver for å fremme ivaretakelse av samfunnsansvar i norske virksomheters leverandørkjeder. Vi er etablert for å sette medlemmene i stand til å løse utfordringer knyttet til etisk handel, og for å styrke oppslutningen om etisk handel. Medlemskap er åpent for private og offentlige virksomheter, fagbevegelse og organisasjoner.