Initiativ for etisk handel

Lokal kunnskap bedret arbeidsforholdene

Når produsenten befinner seg på andre siden av kloden er det ikke alltid like enkelt å få oversikt over arbeidsforholdene. Ved hjelp av lokal kunnskap fikk Eurosko Gruppen hjelp til både kartlegging og forbedring hos sin kinesiske produsent.

- Det er umulig å gjøre en slik jobb uten lokal kompetanse. De har solid kunnskap om kulturelle og sosiale forhold, i tillegg til at de behersker språket. Derfor engasjerte vi et kinesisk konsulentfirma som har kartlegging og forbedring av arbeidsforhold som sitt spesialfelt og som Initiativ for etisk handel (IEH) satt oss i kontakt med, sier Tone Cecilie Lie, ansvarlig for etisk handel i Eurosko Gruppen.

Fikk forklaring

Sammen med en representant fra agentkontoret til Eurosko Gruppen, fabrikkledelsen og konsulenten arrangerte de et møte. Her fikk ledelsen ved fabrikken forklart de etiske retningslinjene til Eurosko Gruppen og hvorfor de var viktige.

-  Vi var også tydelige på at vi forsto at det ville ta tid for fabrikken og etterleve våre krav og fortalte også at vi ønsket en kartlegging av arbeidsforholdene. Videre var vi klare på at dersom feil og mangler ble avdekket skulle forbedringstiltak iverksettes og følges opp. Budskapet ble godt mottatt av fabrikkledelsen. De var vant til at andre kunder krevde umiddelbare garantier om perfekte arbeidsforhold som var umulig å gjennomføre. Derfor bløffet han i vei om både arbeidstider, lønn og andre forhold. Det var veldig spesielt at han innrømmet dette, sier Lie.

Sosiale koder

Eurosko Gruppen fikk erfare hvor viktig det var å ha noen på laget som kjenner språk, kultur og sosiale koder og at nøkkelen til åpen og ærlig kommunikasjon er respekt for produsentens situasjon.

- Etter møtet ble det gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene – og det ble påvist feil og mangler. Sammen laget vi en plan for forbedringstiltak hvor vi fordelte ansvar og satt tidsfrister. Vår kinesiske ekspert kom med gode råd underveis og er også den som skal følge opp gjennomføringen. Det finnes ingen fasit, men stikkordet er samarbeid. Tillitten mellom oss og produsenten er betydelig styrket gjennom denne måten å jobbe på, avslutter Lie.

FAKTA
Local Resources Network (LRN) – et nettverk av lokale forbedringsrådgivere

 I Local Resources Network (LRN) finner IEH medlemmer den kompetansen de og bedriften trenger:

 • Kartlegging av arbeidsforhold hos produsent
 • Arbeiderintervjuer
 • HMS-opplæring
 • Rettighetsopplæring for arbeidere
 • Forbedringstiltak rettet inn mot hjemmearbeidere
 • Tiltak ved avdekking av barnearbeid
 • Produktivitetsforbedringer

HVA ER LRN?

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av kvalitetssikrede lokale rådgivere og ekspertise i produsentland som har forbedringer av arbeids- og miljøforhold som sin kjernekompetanse. Nettverket ble opprettet for å tilrettelegge for økt bruk av lokale eksperter i forbedringsarbeidet.

 • Rådgiverne kommer fra frivillige or­ganisasjoner, fagforeninger og uavhengige konsulentmiljøer. Alle rådgivere tilknyttet LRN er samlet i en database.
 • I databasen er det opprettet egne profiler med informasjon om spisskompetanse knyttet til forbedringsarbeid.
 • Flere av rådgiverne har jobbet i mange år med forbedringsarbeid i samarbeid med store vestlige bedrifter.
 • I LRN finner du rådgivere fra en rekke viktige produsentland i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika.

 
MÅLSETTING

LRNs mål er å sikre vedvarende forbedring av arbeidsforhold. 

 • Forbedringsrådgiverne er spesialister på områder som etiske revisjoner, å lede revisjoner/kontroller, deltakende metode, arbeiderintervju, oversettelser mm
 • Helse og sikkerhetsforbedringer
 • Produktivitetsforbedringer
 • Rettighetsopplæring for arbeidere, hjemmearbeidere og tiltak mot barnearbeid.

IEH-MEDLEMMER FÅR:

 • Fri tilgang til LRN.
 • Bistand til å finne relevante partnere ut fra behov og rådgivning knyttet til utvelging og oppfølging av samarbeidspartnere gjennom nettverket.
 • IEH kvalitets sikrer de lokale fagmiljøene og tilrettelegger for samarbeid mellom partene.

 

IEH har ansvaret for å vedlikeholde og drifte Local Resources Network (LRN) sammen Ethical Trading Initiative – UK.

LRN er i rask utvikling. Det kommer stadig flere lokale forbedringsrådgivere til, og databasen oppdateres fortløpende.
For mer informasjon: www.localresourcesnetwork.net