Initiativ for etisk handel

Kjenner du årets ildsjel innen etisk handel?

Initiativ for etisk handel (IEH) gjentar suksessen fra i fjor og kårer årets etiske ildsjel på årsmøtet 25. april.

Prisvinneren må ha utmerket seg i arbeidet med å fremme etisk handel; menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn der varer til det norske markedet lages. 

Utmerkelsen “etisk ildsjel” gis til enkeltpersoner som på særskilt måte har arbeidet for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold, etiske forhold ved produksjon og innkjøp. Det betyr å arbeide for å sikre solid og kontinuerlig forankring av etisk handel – arbeid i egen virksomhet, konkret og målrettet forbedringssamarbeid med leverandører, informasjons – og kommunikasjonsarbeid, politisk påvirkning, samt det å være pådriver for videreutvikling innen feltet. Med andre ord; styrke oppslutningen om etisk handel!

Enstemmig jury

I fjor var juryen var enstemmig; Grete Solli fra Helse Sør-Øst ble årets etiske ildsjel 2011. I begrunnelsen het det; «Årets ildsjel har en sterk og klar stemme i offentlig sektor når det gjelder etisk handel. Hun er genuint engasjert og har bidratt vesentlig til at hele Helse-Norge med over 30 milliarder kroner i samlede innkjøp er på banen».

Hvem kan nominere og nomineres?

Alle er velkomne til å nominere. De nominerte vil være personer fra IEHs medlemsvirksomheter som har utmerket seg i arbeidet med etisk handel.

Hvordan nominere?

I vurderingen av kandidatene vil juryen legge vekt på den enkeltes personlige innsats på følgende områder:

  • Forankring av arbeidet med etisk handel internt i bedriften/ virksomheten / organisasjonen
  • Karlegging av risiko og tilpassing av egen forretningspraksis
  • Forbedringstiltak i samarbeid med produsent / leverandør
  • Arbeid for å styrke oppslutningen om etisk handel gjennom åpen rapportering og krav til kunder, agenter eller leverandører
  • Arbeid for å påvirke politiske rammevilkår og styrke oppslutningen gjennom informasjonsarbeid og åpen rapportering

Nominasjonsforslaget skal inneholde:

1. Navn, stilling, e-mailadresse og telefonnummer til den som nominerer

2. Navn på kandidat, kontaktadresse, telefonnummer og eventuelt stilling

3. Kort begrunnelse (Max 1000 ord) for:

Hvorfor en/flere personer i virksomheten bør få en slik pris
Eventuelle resultater som kan vises til
Hva/hvorfor andre kan lære av arbeidet som er gjort

Begrunnelse

-  knyttes til vedkommende sin innsats på et eller flere av områdene:

  • Forankring
  • Risikokartlegging i produksjon og egen forretningspraksis
  • Forbedringstiltak i produksjon og egen forretningspraksis
  • Kommunikasjon og rapportering
  • Politisk påvirkning


4. Evt. vedlegg/lenker

Nominasjonen sendes til info@etiskhandel.no innen 10.april 2012. Merk nominasjonen med ”Etisk ildsjel 2012” i emnefeltet.

Juryen ledes av Hilde Vanvik,The Body Shop og nestleder i styret, Initiativ for etisk handel (IEH) og består for øvrig av Trude Andersen, spesialrådgiver, Innovasjon Norge, Christine Tørklep Meisingset, leder bærekraftige investeringer, Storebrand, og Per N. Bondevik, daglig leder i IEH.