Initiativ for etisk handel

Nyansettelser i IEH

Marcus Borley er ansatt som ny seniorrådgiver med ansvar for medlemsservice i Initiativ for etisk handel (IEH) og Harald Askebakke som ny kontorsjef.

Marcus startet opp i stillingen 1. mars og Harald er godt i gang og startet opp 1. november 2011.

Bred erfaring

Marcus har bred erfaring innenfor organisasjonslæring og prosjektledelse, og har jobbet med dette i flere organisasjoner i Norge og i Storbritannia.

Det var over 70 søkere til stillingen og svært mange sterke kandidater

-  Marcus har bred kompetanse på området og en sterk interesse og engasjement for bedrifters samfunnsansvar. Vi er veldig fornøyd med at Marcus takket ja til jobben og er blitt en del av teamet vårt, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

Marcus Borley ble ferdig med sin Master of Management fra BI med spesialisering innenfor bedriftenes samfunnsansvar i 2010. Marcus skrev Masteroppgaven om ISO 26000. Han har blant annet jobbet med kartlegging av små og mellomstore bedrifter i henhold til Responsible Business Standard i Storbritania.

Utvikling av medlemsservice

Marcus skal jobbe med koordinering av IEHs medlemsservice, rådgivning og oppfølging av medlemmenes arbeid med etisk handel og utvikling av IEHs brede medlemstilbud. Blant annet videreutvikling av verktøy, nettverksgrupper og utvikling og gjennomføring av kurs.

Marcus kommer til IEH fra Det Norske Veritas hvor han jobbet som konsulent og prosjektleder. Han var også involvert i deres rapportering i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) og United Nations Global Compact (UNGC). Marcus overtar etter Elisabeth Biering som går over til å jobbe med samfunnsansvar i Telenor.

- Vi er selvfølgelig ikke glade for å miste Elisabeth og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telenor. Marcus sitt sterke ønske om å jobbe enda tettere med norske bedrifter for å hjelpe og støtte dem til å ta samfunnsansvar på alvor, er en drivkraft vi i sekretariatet vil ha stor nytte og glede av, sier Bondevik.

Administrasjon

De siste årene har medlemsveksten i IEH vært formidabel og behovet for en stilling som nsvarlig for økonomistyring, personalforvaltning og kontordrift har lenge vært ønsket.

- En 40 prosent stilling som kontorsjef er helt midt i blinken for IEH, og vi ble overveldet av responsen, sier Bondevik.

Også til Harlds stilling var det mange og kvalifiserte søkere.

Harald har jobbet ti år som kontor sjef i Amnesty International i Norge og før det var han en årrekke i Forsvaret hvor han jobbet med ulike oppdrag. Han tiltrådte stillingen 1. november 2011.

- Harald er rett mann på rett plass for IEH. Vi trenger folk som er flinke på administrative rutiner, avslutter Bondevik.

 

-