Initiativ for etisk handel

Barn og næringslivets samfunnsansvar

Nærings- og handelsminister Trond Giske ba næringslivet om å sette barn først da Unicef, Redd Barna og FN Global Impact nylig lanserte ti nye prinsipper for å ivareta barns rettigheter innen bedrifters samfunnsansvar.

- Vi tror på et næringsliv som tar ansvar for noe mer enn egen profitt, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Vi har et likeverdig ansvar for samfunnet rundt oss, derfor må vi kreve at også næringslivet bidrar til samfunnsutvikling, fortsatte Giske.

Han tror at å løfte frem barn som hovedgruppe, kan løfte frem samfunnsansvar ytterligere.

Forretningsprinsippene er den første helhetlige tilnærmingen til hvordan næringslivet kan arbeide med å inkludere hensynet til barn i alt de gjør. Prinsippene gir uttrykk for hva næringslivet som et minimum bør ha for ikke å gjøre skade og for ikke å gi utilsiktede negative effekter gjennom sin virksomhet. Prinsippene appellerer også til næringslivet som en positiv bidragsyter for å realisere barns rettigheter, nettopp fordi næringslivet har en så enorm påvirkning.

Unicef, Redd Barna og FN Global Compact har i nært samarbeid utviklet retningslinjene som utfordrer og veileder bedrifter til hvordan de bedre kan integrere barns rettigheter i hele sin verdikjede. Prinsippene er blitt til gjennom en lang prosess med konsultasjoner i 20 land med bidrag fra bedrifter, myndigheter, organisasjoner, fagforeninger og ikke minst barn selv.

Livsviktige prinsipper

- Alle som driver med handel må involvere seg i den internasjonale innsatsen mot barnearbeid. Det er så enkelt som at flere hundre millioner unger der ute trenger bedriftenes innsats, sa daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Per N. Bondevik og gratulerte samtidig Unicef, Redd Barna og FN Global Compact med arbeidet.

- Prinsippene identifiserer områder gjennom hele verdikjeden der bedrifter bør forankre tilstrekkelig hensyn til barns vilkår og rettigheter, særlig knyttet til arbeidsforhold, markedstilnærming og samfunnspåvirkning. Dette er umulig og ikke å ta på alvor, sa Bondevik.

Ta utfordringen!

Unicefs generalsekretær, Bernt G. Apeland håper næringslivet tar utfordringen som nå er sendt.

- Dette er ikke en gapestokk men et verktøy for næringslivet. Unicef sin jobb er å gjøre prinsippene kjent og løfte frem de gode eksemplene til etterfølgelse. Vår utfordring til næringslivet er alltid å sette barns interesser først.

- Prinsippene er viktige når næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar fordi vi for første gang kan presentere et rammeverk for hvordan dette ansvaret skal ivareta barns rettigheter, sa Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Ingen motsetning

Næringslivet har også vært involvert i utarbeidelsen av de ti prinsippene og Telenor har som eneste norske bedrift vært en del av referansegruppen sammen med Unicef, Redd Barna og FN Global Compact.
- Det er ingen motsetning mellom samfunnsansvar og profitt. Vi kan skape verdi for samfunnet, hjelpe barn og skape overskudd, sa direktør for samfunnsansvar i Telenor Mai Oldgard.