Etisk handel Norge

Årsmøte 2012: IEH-felleskapet tar tyren ved hornene!

Funn fra IEH-undersøkelse, som ble lansert på årsmøtet 2012, viser at vestlige bedrifters innkjøpspraksis kan virke kontraproduktivt på arbeiderens rettigheter. Hva bør gjøres, og hvordan? Det var noen av spørsmålene som ble reist.

- Vi vet at våre medlemmer må være konkurransedyktige for å overleve, derfor er det flott å se at så mange ta utfordringen med å se på egen innkjøpspraksis, sa daglig leder Per N. Bondevik etter IEHs årsmøtet.

Møteplass for medlemmer

Årsmøtet er en fin møteplass for IEHs medlemmer, og årsmøtet 2012 var intet unntak. Nærmere 60 deltakere var tilstede. Det var god stemning og mange brukte årsmøtet til å diskutere etisk handel og faglige utfordringer med hverandre.

Etter årsmøtets formelle del, hvor IEHs nye prinsipperklæring ble godkjent, var det tid for mingling og musikk med jentene i Soul Sisters, etterfulgt av et faglig dykk inn i innkjøpspraksis.

Vi må se på de grunnleggende årsakene

Gunelie Winum, prosjektleder for internasjonale aktiviteter i IEH, presenterte sentrale funn fra en undersøkelse basert på data fra mer enn 800 leverandører i Kina, India og Vietnam. Hensikten er å få frem leverandørenes stemme i diskusjonen om innkjøpspraksis (se presentasjon under).

- Hvis man spør produsentene hva som er galt med innkjøpspraksis, er svaret innkjøperne i Nord, sa Winum.

Winum listet opp flere konkrete eksempler på dårlig innkjøpspraksis; korte leveringsfrister, hyppige ordreendringer, overdrevent fokus på pris og dårlig internkommunikasjon hos kunden i Nord.

Dagens innkjøpspraksis fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider med målsetningene for etisk handel.

- For å jobbe med forbedringer må vi se på de grunnleggende årsakene, konstaterte Winum.

Doug Miller fra University of Northumbria holdt innlegg om mekanismer og muligheter for å øke tekstilarbeideres lønn (se under for presentasjon).

Årets ildsjel

Hilde Vanvik fra The Body Shop Norge hadde, som juryleder, æren av å dele ut IEH-prisen ”årets ildsjel". I 2012 gikk prisen til Steinar Olsen i Stormberg. Lovordene satt løst og jurylederen roste Olsen og Stormberg, ikke bare for å jobbe aktivt for å skape bedre arbeidsforhold, men også for jobbe for dyrs rettigheter.

- Det er utrolig oppløftende og motiverende å vinne denne prisen, sa Steinar Olsen da han mottok prisen.

Stormberg med Olsen i spissen har vært blant de ledende på etisk handel i mange år. Stormberg ble medlem i IEH i 2002, de har hatt åpne leverandørlister siden 2005 og i 2011 kom boken ”Stormberger. SAMFUNNSANSVAR – fra ord til handling”.

Winum fikk tildelt ærespris for sitt langvarige og brennende engasjement for etisk handel. Hun har vært fra begynnelsen, kunne Bondevik fortelle, og hun har hatt en finger i det meste i IEH, enten vi snakker om utvikling av verktøy, kurstilbud for medlemmer og for leverandører i produsentland, etablering av nettverk nasjonalt og internasjonalt, og rekruttering av medlemmer.

IEH gratulerer Steinar Olsen med årets ildsjel og Gunelie Winum med æresprisen.

- Vi er stolte av å ha Steinar og Gunelie i vårt nettverk! Jeg håper prisene kan gi ekstra motivasjon også til andre og vise at det nytter. Sammen får vi til forbedringer, sa Bondevik

Se IEHs facebook profil for flere bilder!