Initiativ for etisk handel

Dansk handlingsplan for virksomheters samfunnsansvar

I mars lanserte den danske regjeringen en ny handlingsplan: ”Ansvarlig vækst – Handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar 2012 – 2015”. Handlingsplanene setter ny retning for dansk CSR-innsats.

I 2009 kom den norske stortingsmelding om samfunnsansvar: St.meld. nr. 10 (2008-2009) "Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" , som verdens første. Nå ønsker den danske regjeringen at deres bedrifter skal være blant de beste på samfunnsansvar. Det klarer de ikke alene. I handlingsplanen fremheves forbrukere og offentlig sektor som sentrale aktører. De har også et ansvar for å etterspørre varer og tjenester produsert på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte. Dansk Initiativ for etisk handel er positive til handlingsplanen.

- Det er svært positivt at den danske regjering setter forsterket fokus på bedrifters samfunnsansvar. Skulle danske bedrifter trenge hjelp og støtte i arbeidet, for det er ikke usannsynlig, vil de få gode råd og verktøy hos vår danske søsterorganisasjon Dansk Initiativ for etisk handel, sier Per Bondevik, daglig leder i Initiativ for etisk handel.