Initiativ for etisk handel

Tine fjerner palmeolje fra sine produkter

Flere norske virksomheter jobber med å fjerne palmeoljen i sine produkter etter press fra flere hold. Tine skal nå slutte å bruke palmeolje produkter i alle sine varer.

- 90 prosent fases ut i 2012. Resten tar vi ut i 2013, sier konsernsjef Stein Øiom. Strategien innebærer at TINE har behov for å justere reseptene i de produktene det gjelder.

Palmeolje er vegetabilsk fett som utvinnes av oljepalmen. Den er benyttet fordi den har unike funksjonelle egenskaper ved at oljen har en halvfast konsistens i romtemperatur. Det gir produktene en struktur og fasthet egnet i noen TINE-produkter. På ingredienslisten trykket på emballasjen er det gjort rede for at de aktuelle produktene inneholder palmefett.

Tar vare på helse og miljø

- Helse- og miljøperspektivene er tydelige og TINE er bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til disse. I Norge er TINE en stor aktør og så vel kunder og forbrukere skal vite at TINE anstrenger seg for å imøtekomme de de krav og ønsker disse har, sier Øiom.

 -Det er veldig bra å se at Tine tar palmeoljedebatten på alvor og fjerner det fra sine produkter, selv om det betyr at de må finne nye ingredienser, sier daglig leder i IEH Per N. Bondevik.

Vestens etterspørsel etter palmeolje har ført til at store områder regnskog – spesielt i Østen – hogges ned og omdannes til gigantiske palmeoljeplantasjer. Det er ikke en bærekraftig løsning i global sammenheng og påvirker miljøet i bred forstand: økte klimagassutslipp, erosjon, biologisk mangfold, truer urbefolkningen, redusert karbonbinding i jord og planter.

- Regnskogsfondet og Grønn hverdag er blant aktørene som har jobbet aktivt for å få satt utfordringene rundt palmeolje tydelig på dagsordenen, avslutter Bondevik.