Etisk handel Norge

Medlemsfordeler

Vi veileder og gir råd til våre medlemmer i forhold utfordringer på veien og de muligheter som finnes for å sikre gode arbeids og miljøforhold i sine leverandørkjeder.

Nedenfor ser du IEHs medlemsfordeler:

Rådgivning

IEH tilbyr veiledning i hvordan du kan jobbe effektivt med etisk handel

 • Individuell tilbakemelding og oppfølging av det enkelte medlems arbeid med etisk handel på bakgrunn av den årlige rapporten til IEH om konkrete mål, fremdrift og resultater
 • Rådgivning i enkeltsaker – alt fra å etablere retningslinjer (CoC), til hvem du kan samarbeide med for å håndtere brudd på retningslinjene, og skape forbedringer i leverandørkjeden
 • Kunnskap om hvor du finner relevant informasjon om risiko for dårlig arbeids og miljøforhold innen spesifikke bransjer og land

Ressurser og verktøy

IEH tilbyr medlemssider med en rekke ressurser og verktøy basert på IEHs implementeringsmodell. Noen få utvalgte ressurser er:

 • Målstyrins og fremdriftsverktøy
 • Mal for etiske retningslinjer
 • Ulike maler for arbeidet risikokartlegging, både på et overordnet nivå og mer spesifikt hos leverandør
 • Sjekkliste for kartlegging av nye leverandører

Nettverk og kompetansebygging

Medlemsnettverk gir deg tilgang til IEHs nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

IEH:Kurs og Workshops
Tematisk innføring og konkret arbeid med virksomhetsspesifikke utfordringer innenfor etisk handel.

 • Innføring i etisk handel: Hva, hvorfor og hvordan?
 • Risikokartlegging og forbedring
 • Ansvarlig innkjøpspraksis
 • Sosial dialog og arbeiderrepresentasjon
 • Hvordan levere på etiske krav i offentlige anskaffelser?
 • Målstyring og rapportering
 • Etisk handel for offentlige virksomheter

IEH:Forum
Mindre nettverk med fokus på sektorspesifikke tema og erfaringsutveksling.

 • Tekstil/Sport/Sko
 • Dagligvare
 • Organisasjoner
 • Offentlige virksomheter
 • Leverandører til offentlig sektor
 • Ulike temaforum, feks kjemikaliehåndtering, dyrevelferd, sertifiseringsordninger og korrupsjon.

Se oversikt over kurs og forum datoer.

Internasjonale program og samarbeid

 • Nettverk av eksperter i produsentland
  Local Resource Network, (LRN)
  er global nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som bistår IEHs medlemmer med kartlegging- og forbedring av arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden.
 • Kurs i produsentland
  Decent Work WOrks for Business (DWw4B) er et heldagskurs for IEH-medlemmers leverandører (produsenter) i Kina, Vietnam, India og Bangladesh.
 • Dialogue@Work
  Kapasitetsbygging for produsenter (eier, ledelse, arbeiderrepresentanter og arbeidre) i hvordan man etablerer og styrker forbedringsdialog og forhandlinger på arbeidsplassen.
 • Prosjekt for anstendig lønn
  Setter leverandørene i stand til å betale en anstendig lønn til arbeidere gjennom åpenhet, sosial dialog og forretningspraksis.
 • IEHs nasjonale og internasjonale nettverk av flerpartsinitiativ som Ethical Trading Initiative (ETI), Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH), Social Compliance Initiative (SAI). Se liste over samarbeidspartnere og nettverk.

Kapasitetsbygging av dine leverandører

IEH hjelper deg med kapasitetsbygging av dine leverandører i produsentland. Vi har et nettverk av lokale eksperter og rådgivere i  produsentland. IEH arrangerer også kurs for våre medlemmers leverandører i Kina, Vietnam og India og har utarbeidet en leverandørhåndbok med oversikt over lokal lovgivning, råd og tips for hvordan leverandørene kan følge opp kravene i retningslinjene for etisk handel.

 • Kurs for medlemmers leverandører i produsentland (Kina, India og Vietnam) Leverandørhåndbøker på engelsk, kinesisk og vietnamesisk
 • Nettverk av lokale eksperter og rådgivere i produsentland, gjennom Local Resource Network (LRN)

Konfidensialitet

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene.

Bli medlem - klikk her