Initiativ for etisk handel

IEHs rapportdatabase

Vi har gjennom mange år bygget kompetanse, nettverk og verktøy som gir mulighet til å kartlegge risiko og identifisere muligheter for forbedring i egen leverandørkjede på en ressurseffektiv måte.

IEHs rapportdatabase gir en god mulighet for å foreta en generell kartlegging av typiske risikoområder. Rapportdatabasen kan enkelt sorteres på land, elementer i etiske retningslinjer, bransje eller andre tema og gjør det svært enkelt å finne relevant informasjon.

Send oss gjerne tips til relevante rapporter.

ILO´s guide on combating forced labour

Organization:
ILO
Year:
2008
CoC Elements:
Forced Labour
Other Topics:
Audits, Business practice, Code of conduct and more.

Slave operation is internationally banned, but far from extinct. According to ILO at least 12, 3 million people are trapped in various forms of forced labor. In addition to this are the unknown figures. Read more »

Lack of ethical standards in public procurement

Organization:
Fremtiden i våre hender
Year:
2008
Country:
Europe/Norway
CoC Elements:
General
Industry:
Public sector
Other Topics:
Business practice

A report from the Future in Our Hands (2008) about the (lack of) ethical standards of procurement for the South-Eastern Norway Regional Health Authority, the Norwegian military and police. Norwegian authorities appear to be a hurdle in the work ethics in public procurement. Read more »

Innkjøpspraksis i offentlig sektor - EU

Organization:
ProcureITFair
Year:
2008
Country:
Europe
Industry:
Electronics, Public sector
Other Topics:
Business practice

EUs offentlige anskaffelser er en fundamental del av det europeiske indre marked og er regulert av lover og regler ment for å fjerne barrierer og sikre ikke-diskriminerende og konkurransedyktige markeder. Rapporten beskriver innkjøpspraksisen ved IT-anskaffelser til offentlig sektor i fem EU-land. Read more »

Samfunnsansvar i praksis - kapasitetsbygging i Kina

Organization:
Business for Social Responsibility
Year:
2008
Country:
Asia/China
Industry:
Electronics, Electronics
Other Topics:
Business practice, CSR, Supply Chain Management

Hva betyr det å håndtere CSR-spørsmål i den kinesiske IKT-sektoren, og hvilke insentiver finnes for å gjøre dette? Det var hovedspørsmålet organisasjonen Business for Social Responsibility stilte seg, da de initierte en studie i den kinesiske IKT-sektoren. Read more »

ETI Base Code and Indian Labour Legislations

Organization:
Ethical Trading Initiative - UK
Year:
2007
Country:
Asia/India
CoC Elements:
Child labour, Discrimination, Employment and more.
Other Topics:
Legislation and standards

Seks siders oversikt over Indias lovgivning i forhold til grunnprinsipp 1-9 i IEHs prinsipperklæring. Denne er utarbeidet av vår søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative i Storbritannia, og omfatter derfor ikke prinsippene 10 og 11 (marginaliserte befolkningsgrupper og miljø). Read more »

Social Compliance Case Study

Organization:
Verité
Year:
2005
Country:
Asia, Asia/China
CoC Elements:
General
Industry:
Textile
Other Topics:
Audits, Code of conduct, Supply Chain Management

Studie av implementering av krav til arbeidsstandarder i Shanghai, Kina, presentert som "beste praksis"-eksempel. Verité, en uavhengig not-for-proft organisasjon, står bak denne rapporten som senere ble presentert under Leverandør konferanse i Kina i 2005. Read more »

Guide til håndtering av hjemmearbeidere i leverandørkjeden

Organization:
Ethical Trading Initiative-UK
Year:
2006
Country:
Africa, America, Asia
CoC Elements:
Child labour, Discrimination, Employment and more.
Other Topics:
Home workers

Hjemmearbeidere er en kjent utfordring i globale leverandørkjeder, og det kan være både vanskelig å oppdage og håndtere. På oppfordring fra flere av sine medlemmer har IEHs søsterorganisasjon, ETI, iverksatt et prosjekt for håndtering av hjemmearbeidere i leverandørkjeden. Read more »