Initiativ for etisk handel

IEHs rapportdatabase

Vi har gjennom mange år bygget kompetanse, nettverk og verktøy som gir mulighet til å kartlegge risiko og identifisere muligheter for forbedring i egen leverandørkjede på en ressurseffektiv måte.

IEHs rapportdatabase gir en god mulighet for å foreta en generell kartlegging av typiske risikoområder. Rapportdatabasen kan enkelt sorteres på land, elementer i etiske retningslinjer, bransje eller andre tema og gjør det svært enkelt å finne relevant informasjon.

Send oss gjerne tips til relevante rapporter.

Guide to ethical procurement standards in the public sector (Sweden)

Organization:
Rena kläder, Genombrott og Fair Trade Sverige
Year:
2007
CoC Elements:
General
Industry:
Public sector
Other Topics:
Business practice

The guide aims to inform about how ethical requirements can be implemented in the public sector and how they can be monitored. It is adapted to Swedish regulation of public procurement. Read more »

ILO´s guide on combating forced labour

Organization:
ILO
Year:
2008
CoC Elements:
Forced Labour
Other Topics:
Audits, Business practice, Code of conduct and more.

Slave operation is internationally banned, but far from extinct. According to ILO at least 12, 3 million people are trapped in various forms of forced labor. In addition to this are the unknown figures. Read more »

Lack of ethical standards in public procurement

Organization:
Fremtiden i våre hender
Year:
2008
Country:
Europe/Norway
CoC Elements:
General
Industry:
Public sector
Other Topics:
Business practice

A report from the Future in Our Hands (2008) about the (lack of) ethical standards of procurement for the South-Eastern Norway Regional Health Authority, the Norwegian military and police. Norwegian authorities appear to be a hurdle in the work ethics in public procurement. Read more »

Innkjøpspraksis i offentlig sektor - EU

Organization:
ProcureITFair
Year:
2008
Country:
Europe
Industry:
Electronics, Public sector
Other Topics:
Business practice

EUs offentlige anskaffelser er en fundamental del av det europeiske indre marked og er regulert av lover og regler ment for å fjerne barrierer og sikre ikke-diskriminerende og konkurransedyktige markeder. Rapporten beskriver innkjøpspraksisen ved IT-anskaffelser til offentlig sektor i fem EU-land. Read more »

Samfunnsansvar i praksis - kapasitetsbygging i Kina

Organization:
Business for Social Responsibility
Year:
2008
Country:
Asia/China
Industry:
Electronics, Electronics
Other Topics:
Business practice, CSR, Supply Chain Management

Hva betyr det å håndtere CSR-spørsmål i den kinesiske IKT-sektoren, og hvilke insentiver finnes for å gjøre dette? Det var hovedspørsmålet organisasjonen Business for Social Responsibility stilte seg, da de initierte en studie i den kinesiske IKT-sektoren. Read more »

ETI Base Code and Indian Labour Legislations

Organization:
Ethical Trading Initiative - UK
Year:
2007
Country:
Asia/India
CoC Elements:
Child labour, Discrimination, Employment and more.
Other Topics:
Legislation and standards

Seks siders oversikt over Indias lovgivning i forhold til grunnprinsipp 1-9 i IEHs prinsipperklæring. Denne er utarbeidet av vår søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative i Storbritannia, og omfatter derfor ikke prinsippene 10 og 11 (marginaliserte befolkningsgrupper og miljø). Read more »

Social Compliance Case Study

Organization:
Verité
Year:
2005
Country:
Asia, Asia/China
CoC Elements:
General
Industry:
Textile
Other Topics:
Audits, Code of conduct, Supply Chain Management

Studie av implementering av krav til arbeidsstandarder i Shanghai, Kina, presentert som "beste praksis"-eksempel. Verité, en uavhengig not-for-proft organisasjon, står bak denne rapporten som senere ble presentert under Leverandør konferanse i Kina i 2005. Read more »