Etisk handel Norge

Bestill medlemsrapport

Virksomheter som er medlem av IEH har forpliktet seg til å rapportere årlig om sitt arbeid for å forbedre arbeids- og miljøforhold i sine leverandørkjeder. Denne rapporteringen er offentlig tilgjengelig. På denne websiden har IEH tilrettelagt for enkel bestilling av årsrapporten til IEH fra det enkelte medlem.

Ved tilsendelse sendes en automatisk e-post med mottaker og eventuell kommentar/spørsmål til IEH-medlemmet som har fylt ut rapporten.

Send medlemsrapport til:

Bestill årsrapport(er) for IEH-medlemmene: