Initiativ for etisk handel

Ressursdokumenter

Her finner du lenker til maldokumenter og andre nyttige ressurser som utfyller innholdet i og vedleggene til veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”.

Klikk på lenkene for å laste ned vedlegg.

Relevante krav

 

Forankring av etiske krav

 

Bruk av kravene

 

Oppfølging av leverandører

 

Annet